Kurumsal


Stabil Elektrik; Sektörün ihtiyaç duyduğu elektrik malzemelerinin teminini ve satışını yapmak amacıyla kurulmuştur. Kurumumuz, ürün teminini üretici firmalardan yapmaktadır. Firmamız, kuruluşundan itibaren sanayi, inşaat, kamu ve özel kurumlarla yapmış olduğu işleri zamanında ve başarı ile tamamlamıştır. Dürüstlük, başarı ve zaman, firmamızın vazgeçemediği ve de vazgeçemeyeceği temel ilkelerden biridir.

Felsefemiz;
Şirketimizin itici gücü olan personelin huzur içinde çalışacağı ve yönetimin tüm çalışanlara karşı adalet duygusuyla yaklaştığını bildikleri bir şirket ortamı yaratarak, tüm tedarikçilerimize, müşterilerimize ve meslektaşlarımıza ticari beklentilerden bağımsız olarak eşit değerde saygı duyarak, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi insanlığın hizmetine sunmaktadır.